Τρίτη 06 Ιουνίου 2023
Αναπνευστική ανεπάρκεια

Αναπνευστική ανεπάρκεια είναι η κατάσταση κατά την οποία ο οργανισμός δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις των ιστών και των οργάνων αυτού σε επαρκή επίπεδα Οξυγόνου.

Η μέτρηση των επιπέδων του οξυγόνου στον οργανισμό,γίνεται με την εξέταση των αερίων του αρτηριακού αίματος.

Όταν το επίπεδο του Οξυγόνου του αρτηριακού αίματος είναι μεταξύ 60 και 85 mmHg (στήλες υδραργύρου) υπάρχει υποξυγοναιμία

Αν είναι κάτω από 60 mmHg υπάρχει αναπνευστική ανεπάρκεια

Σημειώνεται ότι η φυσιολογική τιμή του Οξυγόνου είναι πάνω από 85 mmHg

Η αναπνευστική ανεπάρκεια διακρίνεται σε :

 • Οξεία
 • Χρόνια
 • Τύπου Ι (με φυσιολογικά επίπεδα διοξειδίου του άνθρακος)
 • Τύπου ΙΙ (όταν συνοδεύεται με αυξημένα επίπεδα διοξειδίου του άνθρακος ή άλλως υπερκαπνία)

Σημειώνεται ότι η φυσιολογική τιμή του Διοξειδίου του άνθρακος είναι μεταξύ 35-45 mmHg

Πώς εκδηλώνεται η αναπνευστική ανεπάρκεια ;

 • Ανησυχία
 • Ταχυκαρδία
 • Δύσπνοια
 • Ταχύπνοια
 • Κεφαλαλγία
 • Κυάνωση
 • Διανοητική σύγχυση
 • Εφίδρωση
 • Τρόμος , κλπ

Τα αίτια της αναπνευστικής ανεπάρκειας

Η θεραπεία της αναπνευστικής ανεπάρκειας είναι η Οξυγονοθεραπεία και βέβαια η κατάλληλη αντιμετώπιση του αιτίου που την προκάλεσε

 

Αναζήτηση
Αρθρα
Αρθρογράφοι
Ερωτήσεις - Απαντήσεις