Τρίτη 16 Ιουλίου 2024
Εγκυρότητα πιστοποιητικών και γνωματεύσεων ιδιωτών ιατρών & ιατρών του Δημοσίου

Στο ΝΟΜΟ υπ'αριθ. 3418 , περί του ΚΩΔΙΚΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ, στο κεφάλαιο Β, άρθρο 5 (ιατρικά πιστοποιητικά και γνωματεύσεις) , η παράγραφος 1 αναφέρει :

¨ΤΑ ΙΑΤΡΙΚΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΕΙΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΟΙ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΣΥΝΤΑΓΕΣ ΠΟΥ ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ ΝΟΜΙΜΟΥΣ ΤΥΠΟΥΣ , ΕΧΟΥΝ ΤΟ ΙΔΙΟ ΚΥΡΟΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΝΟΜΙΚΗ ΙΣΧΥ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΝΟΜΙΜΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΩΠΙΟΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΡΧΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ , ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΝ ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΙΑΤΡΟΥΣ ΠΟΥ ΥΠΗΡΕΤΟΥΝ ΣΕ Ν.Π.Δ.Δ ή Ν.Π.Ι.Δ. ή ΙΔΙΩΤΕΣ ΙΑΤΡΟΥΣ¨

εφημερίς κυβερνήσεως, αρ.φύλλου 287, τεύχος πρώτο , 28 Νοεμβρίου 2005

 

ΚΑΚΩΣ ΛΟΙΠΟΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΝΟΜΩΣ ΖΗΤΑΝΕ ΑΠΟ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Η ΙΑΤΡΙΚΗ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ ή ΤΟ ΙΑΤΡΙΚΟ  ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΝΑ ΕΧΕΙ ΕΚΔΟΘΕΙ ΑΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

 

Αναζήτηση
Αρθρα
Αρθρογράφοι
Ερωτήσεις - Απαντήσεις