Δευτέρα 15 Ιουλίου 2024
ΕΝΩΣΗ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ

Επιτέλους η επιθυμία όλων των συναδέλφων για την ίδρυση ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΩΝ έγινε πραγματικότητα.

Θα βρείτε το κατασταικό της Ένωσης καθώς επίσης και την αίτηση για εγγραφή μέλους

 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Αγαπητοί Συvάδελφοι,

Βρισκόµαστε στηv ευχάριστη θέση va σας εvηµερώσουµε ότι, σε υλοποίηση των από καιρού συζητήσεωv ­απαιτήσεωv του συvόλου των Πvευµοvολόγωv, προχωρήσαµε σε συvεργασία µε τηv Ελληvική Πvευµοvολογική Εταιρεία, στη σύσταση της Έvωσης Πvευµοvολόγωv Ελλάδας (E.Πv.Eλo).

Σκοπός της Ένωσης

Σκοπό; τη; Ενωοητ; είναι η προαγωγή των ευρύτερων επαγγελµατικών σκοπών των µελών της, η µε κάθε σύννοµο τρόπο προστασία της ειδικότητας η προαγωγή και αναβάθµιση του ιατρικού επαγγέλµατος εν γένει, καθώς και η εκπροσώπηση της χώρας µας στα οικεία όργανα της Ευρωπαϊκής Ενωσης.

Μέλη της Ένωσης

Μέλη της Ενωοης µπορούν να γίνουν ιατροί νοσοκοµειακοί (Ε.Σ.Υ., Πανεπιστηµιακοί) και µη νοσοκοµειακοί (εκτός Ε.Σ.Υ., ιδιωτικών κλινικών, ασφαλιστικών Ταµείων, ελεύθεροι επαγγελµατίες κ.λπ.) της οικείας ειδικότητας (Πνευµονολογίας - Φυµατιολογίας) αναγνωρισµένη; από την UEMS ή τα οικεία ευρωπαϊκά και διεθνή όργανα ειδικότητας, τα οποία µε την εν γένει επιστηµονική, κοινωνική, οικονοµική και πολιτιστική προσφορά τους έχουν προσφέρει ή επιθυµούν να προσφέρουν στους σκοπούς της Ενωσης . Μέλη της Ενωοης µπορούν να γίνουν αποκλειστικά ιατροί της οικείας ειδικότητας πάντοτε υπό τα κριτήρια που θέτει η UΕΜ5 και τα οικεία.ευρωπαϊκά όργανα.

Διοικητικό Συµβούλιο

Η Ένωση διοικείται από επταµελές Διοικητικό Συµβούλιο που εκλέγεται από τα παρευρισκόµενα στη Γενική Συνέλευση µέλη δια µυστικής φηφοφορίας και µε ψηφοφορία δι' επιστολικής ψήφου από τα υπόλοιπα µέλη της Ενωσης Στο επταµελές (7µελές) Δ.Σ. της Ενωσης συµµετέχουν τρεις (3) νοσοκοµειακοί Πνευµονολόγο 1 (Ε.Σ.Υ., Πανεπιστηµιακοί) και τέσσερις (4) µη νοσοκοµειακοί Πνευµονολόγοι (εκτός Ε.Σ.Υ., ιδιωτικών κλινικών, ασφαλιστικών Ταµείων, ελεύθεροι επαγγελµατίες κ.λπ.).

Η Προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή της Ενωσης, µετά από την έγκριση του Καταστατικού από τα Διοικητικά Δικαστήρια (ηµεροµηνία δικάσιµου: 7/12/2009), δεσµεύεται να προχωρήσει εντός 6 µηνών σε πραγµατοποίηση Γεν. Συνέλευσης και εκλογές

ΜΕΛΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Τσάτσος Αναστάσιος - Πρόεδρος

Πνευµονολόγος; Ελευθ. Επαγγελµατίας - 6944-342842

Ζαχαριάδης Εµµανουήλ - Αντιπρόεδρος

Πνευµονολόγος Ελευθ. Επαγγελµατίας - 6944-523776

Παπαναστασίου Νικόλαος - Γεν. Γραµµατέας

Πνευµονολόνος, Ελεύθ. Επαγγελµατίας - 6932-440222

Κωνσταντίνου Κώστας - Ταµίας

Πνευµονολόγος, ίατρός Ε.Σ.Υ. - 6973-041461

Καρακωνσταντής Εµµανουήλ - Ειδικός Γραµµατέας

Πνευµονολόνος; Ελευθ. Επαγγελµατίας - 6944-711971

Δεµερτζής Παναγιώτης - Μέλος

Πνευµονολόγοτ; ίατρότ Ε.Σ.Υ. - 6944-287072

Χανιώτου Αικατερίνη - Μέλος

Πνευµονολόγος ίατρός Ε.Σ.Υ. - 6977-584565


Τηλεφ. Επικοινωνίας: 210-7487723 (κ. Λοϊζου Γεωργία)

Για την Προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή


Ο Πρόεδρος : Αναστάσιος Δ. Τσάτσος Πvεuµοvολόγος

Ο Γεν. Γραµµατέας : Νικόλαος Παπαναστασίου Πvεuµοvολόγος

 

Αναζήτηση
Αρθρα
Αρθρογράφοι
Ερωτήσεις - Απαντήσεις