Δευτέρα 15 Ιουλίου 2024
Μια ματιά στην Πνευμονολογία

Μια μονογραφία του Πνευμονολόγου κ. Νίκου Χαϊνη, η οποία καλύπτει την απουσία εκλαϊκευμένης βιβλιογραφίας στον τομέα της

Πνευμονολογίας...απευθύνεται πρώτα και κύρια στους ασθενείς και τους συγγενείς τους αλλά ταυτόγχρονα μπορεί να αποβεί χρήσιμη

και για συναδέλφους που υπηρετούν σε αγροτικά ιατρεία και κέντρα υγείας.. όπου θα βρουν συνοπτικά

την πλήρη αιτιολογία των συμπτωμάτων και την απαιτούμενη διαφορο-διαγνωστική εργαστηριακή διερεύνησή τους...(από τον πρόλογο του βιβλίου)

Αναζήτηση
Αρθρα
Αρθρογράφοι
Ερωτήσεις - Απαντήσεις


Φωτογραφίες
μια ματια στην Πνευμονολογία