Δευτέρα 22 Απριλίου 2024
Μελέτη ύπνου

Ο εξεταζόμενος «συνδέεται» με ειδικό μηχάνημα το οποίο καταγράφει καθ` όλη τη διάρκεια του ύπνου διάφορες παραμέτρους,όπως :

  • επεισόδια ροχαλητού
  • άπνοιες & υπόπνοιες
  • οξυγόνωση αίματος
  • καρδιακό ρυθμό,κλπ.

Από το αποτέλεσμα αυτής της εξέτασης , είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε αν ο εξεταζόμενος πάσχει ή όχι από το σύνδρομο αυτό,καθώς και τη βαρύτητά του η οποία καθορίζεται κυρίως από τον αριθμό των απνοϊκών επεισοδίων.

Αναζήτηση
Αρθρα
Αρθρογράφοι
Ερωτήσεις - Απαντήσεις


Φωτογραφίες
φωτ1