Δευτέρα 22 Απριλίου 2024
Βρογχοσκόπηση

Με τη βρογχοσκόπηση επισκοπούμε :

το λάρυγγα

την τραχεία και

τους βρόγχους

Ελέγχουμε αν υπάρχει

ξένο σώμα (εισρόφηση)

ενδοβρογχική βλάβη

εντόπιση εστίας αιμορραγίας

Η χρησιμότητά της κυρίως είναι :

Αφαίρεση ξένου σώματος

Λήψη δειγμάτων από τη βλάβη προς εξέταση (καλλιέργεια – κυτταρολογική εξέταση– βιοψία)

Έκπλυση τραχειοβρογχικών εκκρίσεων

Έλεγχος αιμορραγίας

Είναι μία εξέταση που δεν απαιτεί νοσηλεία,σχεδόν ακίνδυνη,ανώδυνη και με μικρή διάρκεια (περίπου 30 λεπτά, λαμβανομένης υπ` όψιν και της προετοιμασίας που χρειάζεται).

Η είσοδος του βρογχοσκοπίου γίνεται από τη ρινική κοιλότητα ή και από το στόμα.

Η προετοιμασία περιλαμβάνει ψεκασμό με τοπικό αναισθητικό στη ρινική και στοματική κοιλότητα και ήπια νάρκωση (μέθη).

Ο έλεγχος που απαιτείται να γίνει πριν τη βρογχοσκόπηση είναι κυρίως:

Έλεγχος πηκτικότητας αίματος

Καρδιολογική εξέταση

Σπιρομέτρηση

Αέρια αρτηριακού αίματος ή οξυμετρία

αν θέλετε να μάθετε περισσότερα για τη βρογχοσκόπηση , πατήστε εδώ

Αναζήτηση
Αρθρα
Αρθρογράφοι
Ερωτήσεις - Απαντήσεις


Φωτογραφίες
εικ1
φωτο2
βρογχοσκόπηση με το άκαμπτο βρογχοσκόπιο