Κυριακή 23 Ιουνίου 2024
Αέρια αρτηριακού αίματος - Οξυμετρία

Τι είναι εξέταση αερίων αρτηριακού αίματος ; Είναι η εξέταση που μας επιτρέπει :

(α) να διαπιστώσουμε αν ο ασθενής έχει υποξυγοναιμία (χαμηλό επίπεδο Οξυγόνου στο αίμα) ή αν βρίσκεται σε αναπνευστική ανεπάρκεια ή όχι και το είδος αυτής.

(β) την παρακολούθηση της βελτίωσης ή όχι κατά τη διάρκεια της θεραπείας

Πως γίνεται η εξέταση αυτή ;

Χρησιμοποιώντας μία σύριγγα ινσουλίνης , (αφού προηγουμένως έχει ηπαρινισθεί , προς αποφυγή πήξης του αίματος), λαμβάνουμε αρτηριακό αίμα συνήθως από την κερκιδική αρτηρία που βρίσκεται στον καρπό του χεριού ή από την βραχιόνιο αρτηρία και το εισάγουμε σε ειδικό μηχάνημα (αναλυτή αερίων).Οι κυριότερες παράμετροι,μεταξύ πολλών, που μετρούνται, είναι :

  • Οξυγόνο
  • Διοξείδιο του άνθρακος
  • pH (παράμετρος που δείχνει αν υπάρχει οξέωση ή αλκάλωση)

Τι είναι η Οξυμετρία ;

Η εξέταση γίνεται με το οξύμετρο,όπως δείχνει και η εικόνα.

Είναι μία αναίμακτη μέθοδος όπου μετρείται ο κορεσμός του Οξυγόνου του αρτηριακού αίματος κι έτσι ελέγχουμε έμμεσα αν υπάρχει υποξυγοναιμία ή αναπνευστική ανεπάρκεια.

Αναζήτηση
Αρθρα
Αρθρογράφοι
Ερωτήσεις - Απαντήσεις


Φωτογραφίες
εικ 1