Κυριακή 23 Ιουνίου 2024
Η ιστορία της Πνευμονολογίας στην Κύπρο

Στην παρούσα έκδοση περιγράφεται η προσπάθεια ανάπτυξης της Πνευμονολογίας στην Κύπρο από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα,από την ίδρυση των πρώτων σανατορίων και αντιφυματικών ιατρείων,μέχρι την λειτουργία της πρώτης πνευμονολογικής κλινικής στη λευκωσία.Επίσης με γλαφυρότητα περιγράφεται η παράλληλη μετεξέλιξη της ειδικότητας της Φυματιολογίας σε μοντέρνα Πνευμονολογία με αυτή της ανάπτυξης της ειδικότητας στην Κύπρο...(από τον πρόλογο του βιβλίου από τον καθ.Ν.Σιαφάκα)

Συγγραφέας : Τώνια Αδαμίδη,MD,MSc ,  Πνευμονλόγος, Βοηθός Διευθύντρια Πνευμονολογικής κλινικής Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας

 

Αναζήτηση
Αρθρα
Αρθρογράφοι
Ερωτήσεις - Απαντήσεις


Φωτογραφίες
εξώφυλλο