Τρίτη 16 Ιουλίου 2024
ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΑΡΙΣΤΕΡΟΥ ΣΤΕΛΕΧΙΑΙΟΥ ΒΡΟΓΧΟΥ ΜΕ ΔΙΑΘΕΡΜΙΑ

Πρόκειται για ασθενή , ηλικίας 43 ετών, καπνιστή, ο οποίος υπεβλήθη προ έτους σε δεξιά πνευμονεκτομή λόγω αδενοκαρκινώματος.

Ο ασθενής παρουσίασε μετεγχειρητικά τραχειο-οισοφαγικό συρίγγιο, για την αντιμετώπιση του οποίου, τοποθετήθηκαν εν σειρά , οισοφάγειο κι εν συνεχεία ενδοβρογχικό stent.

Κατά τη μετεγχειρητική πορεία ο ασθενής παρουσίασε έντονη δύσπνοια. Η α/α θώρακος έδειξε σχεδόν πλήρη ατελεκτασία του αριστερού πνεύμονος. Έγινε βρογχοσκοπικός έλεγχος όπου διαπιστώθηκε ευμεγέθης εξωφυτική μάζα η οποία πρόβαλλε δια μέσου του ενδοβρογχικού stent και απόφρασσε σχεδόν πλήρως τον αριστερό στελεχιαίο βρόγχο.

Αντιμετωπίσθηκε με διαθερμία όπου επιτύχαμε πλήρη διάνοιξη του στελεχιαίου βρόγχου.

ΕΙΚ.1 Όγκος προβάλλων διαμέσου του stent στον αριστερό στελεχιαίο , προκαλώντας σχεδόν πλήρη απόφραξη αυτού.

ΕΙΚ.2 Σημαντική αιμορραγία με τους χειρισμούς

ΕΙΚ.3 Κατά την αφαρμογή της διαθερμίας

ΕΙΚ.4 Τελικό αποτέλεσμα : πλήρης διάνοιξη του στελεχιαίου βρόγχου.

Αναζήτηση
Αρθρα
Αρθρογράφοι
Ερωτήσεις - Απαντήσεις


Φωτογραφίες
φωτογραφια1
φωτογραφια2
φωτογραφια3
φωτογραφια4
Αρχεία