Τρίτη 06 Ιουνίου 2023
Δικαιολογήτικά που απαιτούνται για σύναψη σύμβασης με ταμεία

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΤΑΜΕΙΑ

1. Αίτηση

2. Άδεια λειτουργίας ιατρείου

3. Τίτλος ειδικότητας

4. Βεβαίωση από τον οικείο Ιατρικό Σύλλογο

5. Φωτοτυπία δελτίου αστυνομικής ταυτότητας

6. Υπεύθυνη δήλωση (πάντα χρειάζεται να έχετε μία μαζί σας)

7. Σφραγίδα

 

Αναζήτηση
Αρθρα
Αρθρογράφοι
Ερωτήσεις - Απαντήσεις