Τρίτη 06 Ιουνίου 2023
Endobronchial Ultrasound (EBUS)

The American College of Chest Physicians

Endobronchial Ultrasound (EBUS)
ACCP Simulation Center for Advanced Clinical Education
February 11-12, 2012
New Orleans, LA

http://www.chestnet.org/accp/events/endobronchial-ultrasound-ebus

Αναζήτηση
Αρθρα
Αρθρογράφοι
Ερωτήσεις - Απαντήσεις