Τετάρτη 27 Σεπτεμβρίου 2023
Θεραπευτικές κατευθυντήριες οδηγίες αναπνευστικών παθήσεων

Θεραπευτικές κατευθυντήριες οδηγίες αναπνευστικών παθήσεων 2011

Με απόφαση του ΕΟΦ ανατέθηκε σε τριμελή επιτροπή που αποτελούνταν από τους καθηγητές κ.Κ.Γουργουλιάνη ως πρόεδρο και τους καθ.Λάζαρο Σιχλετίδη και αναπλ.καθηγητή κ. Παναγιώτη Μπεχράκη, η συγραφή θεραπευτικών πρωτοκόλλων για τα νοσήματα του αναπνευστικού....(από τον πρόλογο του βιβλίου).

Η διανομή του βιβλίου έγινε στα πλαίσια του 20ου πανελλήνιου Πνευμονολογικού Συνεδρίου, από την Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία

Αναζήτηση
Αρθρα
Αρθρογράφοι
Ερωτήσεις - Απαντήσεις


Φωτογραφίες
εξώφυλλο